top of page
Vikingskip på Tyrifjorden

Målet er å skape et skip.

Skape det sammen.

Lage et nytt møtested.

Møte vår egen historie.

Et nytt kapitel i Hringariki,

med respekt for de gamle mestere.

 

Et nytt bilde av begravd kultur,

pusle sammen kjente biter med gamle navn.

Veigin, Gjermundbo, Sigurd Syr, Sætrang

Kongene på Stein.

Ringene i skogene.

Tømmer fra Ringerike.

Jern fra myrene.

Ull, lin og tjære.

 

Vi har kunnige kvinner og menn, med en vilje til nytt av gammelt.

Med en glemt tradisjon, med ny kultur, åpne arena for alle.

 

Skape en ny identitet på Ringerike.

Bygge et flaggskip.

Ønske om god bør, tjenlig vær og rike årringer.

 

Velkommen.

to About
bottom of page