Verktøyproduksjon

Det er kjøpt inn vikingøkser spesielt utformet til båtbygging, men vi skal lage mye tradisjonelt verktøy. Vi har dannet en egen verktøygruppe, hvor det er åpent for alle frivillige å delta.

Det er dugnad på Hole arbeidsenter lørdager fra kl 11. Det sendes ut mail i forkant av hver dugnad. Ønsker du å være med på dette, ta kontakt​.

3Asset 9.png
3Asset 9b.png