Hardraade_logo_m_tekst_uten_R.png

© 2020

Verktøyproduksjon

Det er kjøpt inn vikingøkser spesielt utformet til båtbygging, men vi skal lage mye tradisjonelt verktøy. Vi har dannet en egen verktøygruppe, hvor det er åpent for alle frivillige å delta.

Det er dugnad på Hole arbeidsenter lørdager fra kl 11. Det sendes ut mail i forkant av hver dugnad. Ønsker du og være med på dette, send mail til post@hardraade.no. Vi trenger flere folk.