Smie

Til skipet vårt trenger vi 3-4000 nagler. Disse skal tilvirkes i egen smie plassert på byggeplassen. Vi har dannet en egen smiegruppe, hvor det er åpent for alle frivillige å delta.

Det er dugnad på Hole arbeidsenter lørdager fra kl 11. Det sendes ut mail i forkant av hver dugnad. Ønsker du og være med på dette, send mail til post@hardraade.no. Vi trenger flere folk.

Hardraade_logo_m_tekst_uten_R.png

© 2020