top of page
3Asset 9.png
3Asset 9b.png

Smie

Til skipet vårt trenger vi 3-4000 nagler. Disse skal tilvirkes i egen smie plassert på byggeplassen. Vi har dannet en egen smiegruppe, hvor det er åpent for alle frivillige å delta.

Det er dugnad på Hole arbeidsenter lørdager fra kl 11. Det sendes ut mail i forkant av hver dugnad. Ønsker du å være med på dette, ta kontakt​.

bottom of page