Hardraade_logo_m_tekst_uten_R.png

© 2019

Smie

Til skipet vårt trenger vi 3-4000 nagler. Disse skal tilvirkes i egen smie plassert på byggeplassen. Det trengs også en del verktøy til byggeprosessen, men det kjøpes inn vikingøkser spesielt utformet til båtbygging. Vi danner nå en egen smiegruppe, hvor det er åpent for alle frivillige å delta. Vi er i gang med å bygge smia. 

Det er dugnad på Hole arbeidsenter hver tirsdag og torsdag fra 18-21.

I tillegg er det dugnad lørdager fra kl 11, de dagene båtbyggeren fra Oseberg kommer. Men det er ikke hver lørdag. Det sendes ut mail i forkant av hver dugnad. Ønsker du og være med på dette send mail til post@hardraade.no. Vi trenger flere folk.