top of page

Hardraade Vikingskipforening har startet et prosjekt for bygging av et fullskala vikingskip, som skal seile på Tyrifjorden. Skipet skal bygges på tradisjonelt vis, med autentiske materialer slik det ble gjort i vikingtida,

så langt det er praktisk mulig.

Navnet Hardraade henter vi fra den navngjetne vikingkongen Harald Hardraade (1015-1066) som kom fra Stein GårdRingerike. Stein Gård ligger ved Steinsfjorden. Hardraade for vidt og bredt med sine skip. Det er derfor naturlig at et skip på Tyrifjorden får hans navn.

Prosjektet åpner for deltakelse av frivillige og byr på en rekke forskjellige oppgaver. Det blir tradisjonelt håndverk, som tømring av plank, smiing av nagler, produksjon av tjære, klinking av nagler i skroget, treskjæring og mye mer. I tillegg til aktiviteter i forbindelse med selve skipsbyggingen, vil aktiviteter som draktsøm, teater, musikk, foto og film kunne startes opp. Her er det kun fantasien som begrenser oss. Vi ønsker å starte en egen ungdomsgruppe. Prosjektet skal være inkluderende og en arena for læring og mestring. Faglig ekspertise hentes fra Oseberg Vikingarv i Tønsberg. 

Utsmykningen av skipet skal være i Ringerikestilen (1000-1075). Jonas Lau Markussen har en detaljert beskrivelse av de ulike stilepokene. Ornamentikken som er brukt på denne nettsiden er designet av ham.

Ferdig bygget skal skipet gi tilbud til flest mulig grupper. For eksempel skoleklasser, historielag, eventer, scene for arrangementer ved Gladtved brygge, Sundvolden hotel, samt andre brygger rundt Tyrifjorden.

 

Det skal arrangeres treningsturer med båtlag, for kursing og opplæring i bruk av skipet. Båtlaget drifter skipet på sjøen i sommersesongen, samt vedlikeholder og ivaretar skipet i vinterhalvåret. Foreningen ønsker å bygge og beholde et godt sosialt og faglig miljø.

Man skal oppfylle regelverket og faglige krav til seiling med passasjerer, slik at skipet kan skaffe inntekter til drift på en non-profit basis.

Foreningens styre består av:

Ragnar Wergeland (leder), Steinar Gravdal (nestleder), Anders Evensen, Morten Molteberg, Eva Gulsvik.

Prosjektleder: Knut Grande.

bottom of page