top of page
3Asset 9.png
3Asset 9b.png

Administrasjon

 

For å drive en forening kreves det at noen tar seg av administrative oppgaver. Foreningens styre vedtar fremdrift og veivalg for prosjektet i samarbeid med prosjektleder. Økonomistyring og søknader om støtte tar mye tid, likeså markedsføringstiltak. Mye tid går også med til utvikling av delprosjekter og kontakt med samarbeidspartnere. Å knytte til seg ressurspersoner som kan hjelpe til med planlegging og gjennomføring av prosjektet er viktig. Hvis du vil bidra så ta kontakt.

bottom of page