Materialanskaffelse

Skipet skal bygges i eik og furu. Kjøl, spant, knær og meginhufr (det sterke bordet som binder sammen alle spantene øverst og må tåle store belasninger), skal være i eik. Å finne stor nok eik i Norge er en utfordring. Stor eik er fredet, men noen ganger gis det dispensasjon. Danmark og Polen er aktuelle steder å hente eikestokker. Mange skrogplanker skal være i furu, men det må være stor, gammel furu (malmfuru). En egen materialgruppe, har ansvar for å skaffe primært furu og eik av høyeste kvalitet. Det er en svært tidkrevende oppgave å finne riktige emner. 

Her er en video fra den gang vi hentet ut furu på Ringerike til Saga Farmann i Tønsberg:

Hardraade_logo_m_tekst_uten_R.png

© 2020