top of page
3Asset 9.png
3Asset 9b.png

Design

Forprosjektet konkluderte med hva slags skip vi skal bygge. Vi tar utgangspunkt i Klåstadskipet (Saga Farmann) som er bygget i Tønsberg. Dette er en kopi av det man antar var et handelsskip fra vikingtiden. En av hensiktene med prosjektet er å kunne ta med en hel skoleklasse på tur. Skipet vil derfor bli ca 20 meter langt, 4,80 meter bredt og stikke maks 80 cm ned i sjøen. Stevnhøyden er avhengig av seilingshøyden under Kroksundbrua, mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden. Den ble i januar 2019 målt til i overkant av 3 meter. Nettopp derfor blir øverste del av stevnene avtagbare. 

Man fant bare ene siden av Klåstadskipet, og 12 bordganger. Saga Farmann har 13 bordganger. Det kan tenkes at skipet var et roskip. Derfor skal skipet vårt tolkes som det.

 

Skipet vil få et lavere fribord. med kun 12 bordganger. Saga Farmann er et robust skip som i utgangspunktet kan tåle grov sjø. Dimensjonene på spant og knær er kraftigere enn på for eksempel Osebergskipet. Vårt ro- og seilskip vil bli noe lettere og smalere.

bottom of page