Delprosjekter

Her kommer det flere delprosjekter i undermenyen etterhvert som arbeidet skrider frem. Vi vil danne egne arbeidsgrupper for hvert enkelt delprosjekt, hvor det er åpent for frivillige å delta.

Hardraade_logo_m_tekst_uten_R.png

© 2020