top of page

Delprosjekter

Her kommer det flere delprosjekter i undermenyen etterhvert som arbeidet skrider frem. Vi vil danne egne arbeidsgrupper for hvert enkelt delprosjekt, hvor det er åpent for frivillige å delta. Ønsker du og være med på dette, ta kontakt​. Vi trenger flere folk.

bottom of page