top of page

Hardraade Vikingskipforening bygger et fullskala vikingskip, som skal seile på Tyrifjorden. Skipet bygges på tradisjonelt vis, med autentiske materialer slik det ble gjort i vikingtida, så langt det er praktisk mulig.

Det høvles skipsbord til vikingskipet
Siste nytt:
Nyhetsbrev:
Det smis nagler til vikingskipet
bottom of page